• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

بورس

19,000 تومان

نوشته : علیرضا رجب زاده اصطهباناتی،ناشر : سازمان بورس؛قوانین و مقررات جهت حل و فصل اختلافات بازار سر

18,000 تومان

نوشته و ترجمه : ابراهیم ابراهیمی و همکاران،ناشر : سازمان بورس؛مبتنی بر دستور العمل ها و مقررات سازما

10,000 تومان

نوشته : فرهاد رمضان،ناشر : چالش؛بهبود راهکارهای تحلیل مالی و اقتصادی با کاربردی کردن تئوری های سرما

20,000 تومان

نوشته : مت موریس،ناشر :بنیاد فرهنگ زندگی،ترجمه :ناهید سپهر پور؛چگونه زندگی خود را پسرفت ناپذیر کنید

14,000 تومان

نوشته:هاوارد دیویس،ناشر:بورس،ترجمه:سید محمد جواد فرهانیان-عطیه السادات فرهانیان؛بررسی دلایل بروز رکو

10,000 تومان

نوشته : حسن کارنامه حقیقی،ناشر : آموخته؛مفاهیم بازارهای مالی و سرمایه گذاری در بورس و تحلیل بازار

28,000 تومان

نوشته : سید امیر صفوی-پژمان عباسی،ناشر : مهربان نشر؛پرسش های 4گزینه ای به همراه پاسخ تشریحی آنها

19,700 تومان

نوشته : مهدی مرادی-محمد کیوان فر،ناشر : به نشر؛از مجموعه کتاب های آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری

7,000 تومان

نوشته:لیلا مهرابی پور-رضا مجید زاده،ناشر:بورس؛تحلیل فرگشتی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل باز-

4,000 تومان

نوشته:بهروز خدارحمی-امین رنجبر،ناشر:ترمه،12دوره آزمون آزمایشی همراه با پاسخ نامه ی تشریحیو سوالات آز

10,000 تومان

نوشته:کتی لین،ناشر:دریچه نو،ترجمه:سیدرضا دریاباری؛استراتژی های تکنیکال برای بهره مندی از نوسانات با

موجود نيست
10,000 تومان

نوشته:کتی لین،ناشر:دریچه نو،ترجمه:سیدرضا دریاباری؛استراتژی های بنیادی برای بهره مندی از نوسانات بازا