• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

بورس

19,000 تومان

نوشته : علیرضا رجب زاده اصطهباناتی،ناشر : سازمان بورس؛قوانین و مقررات جهت حل و فصل اختلافات بازار سر

25,000 تومان

مولفان و مترجمان :بیتا مشایخی-مهین شاکری،ناشر : سازمان بورس؛مفاهیم و مورد کاوی درباره اصول حاکمیت ش

9,000 تومان

نوشته : حمیده اثنی عشری،ناشر : سازمان بورس؛نقش حسابداری در مدیریت سرمایه

18,000 تومان

نوشته و ترجمه : ابراهیم ابراهیمی و همکاران،ناشر : سازمان بورس؛مبتنی بر دستور العمل ها و مقررات سازما

10,000 تومان

نوشته و ترجمه : محمود خسروی،ناشر : سازمان بورس؛تبدیل شدن به یک سرمایه گذار آگاه در خرید و فروش سهام

27,500 تومان

نوشته : وین گرمن-جفری کندی،ناشر : مهربان نشر،ترجمه : علی محمدی-فائزه حاجلو؛راهنمای معامله با الیوت

10,000 تومان

نوشته : فرهاد رمضان،ناشر : چالش؛بهبود راهکارهای تحلیل مالی و اقتصادی با کاربردی کردن تئوری های سرما

20,000 تومان

نوشته : مت موریس،ناشر :بنیاد فرهنگ زندگی،ترجمه :ناهید سپهر پور؛چگونه زندگی خود را پسرفت ناپذیر کنید

14,000 تومان

نوشته:هاوارد دیویس،ناشر:بورس،ترجمه:سید محمد جواد فرهانیان-عطیه السادات فرهانیان؛بررسی دلایل بروز رکو

10,000 تومان

نوشته : حسن کارنامه حقیقی،ناشر : آموخته؛مفاهیم بازارهای مالی و سرمایه گذاری در بورس و تحلیل بازار

موجود نيست
15,000 تومان

نوشته:سعید مستشار،ناشر:بورس؛بررسی مفاهیم تخصصی بورس و توسعه فرهنگ سهامداری در کشور و آموزش کامل بورس

28,000 تومان

نوشته : سید امیر صفوی-پژمان عباسی،ناشر : مهربان نشر؛پرسش های 4گزینه ای به همراه پاسخ تشریحی آنها